PRICE (0 € - 191 €)
0 € - 191 €

180.00 EUR
Silver 925
Satin Finish

130.00 EUR
Silver 925
Satin Finish, Silver

140.00 EUR
Silver 925
Silver, High Polished Finish

165.00 EUR

Silver 925, Swiss blue topaz precious stone, Rhodium Plated
Silver, High Polished Finish, Light blue

110.00 EUR
Silver 925
Silver, Gold

125.00 EUR
Silver 925
Silver, Gold

130.00 EUR
Silver 925
Silver, Satin Finish

Silver 925, Rhodium Plated
Silver, High Polished Finish

Silver 925, Rhodium Plated
Silver, High Polished Finish

70.00 EUR
Silver 925
Gold, Silver

55.00 EUR
Silver 925
Silver, Gold

180.00 EUR
Rhodium Plated, Silver 925
High Polished Finish, Silver

25.00 EUR
Silver 925
Silver, Gold

Silver 925, Rhodium Plated
Silver, High Polished Finish

Rhodium Plated, Silver 925
Silver, High Polished Finish

180.00 EUR
Silver 925, Rhodium Plated
High Polished Finish, Silver

45.00 EUR
Silver 925
Gold, Silver

Iolite precious stone, Rhodium Plated, Silver 925
Purpple, High Polished Finish, Silver

150.00 EUR
Rhodium Plated, Silver 925
Silver, High Polished Finish

190.00 EUR
Silver 925
Satin Finish, Silver

30.00 EUR
Silver 925
Silver, Gold

Silver 925, Rhodium Plated
Silver, High Polished Finish

130.00 EUR